Energie terugleveren

Energie terugleveren, geld verdienen met zonnepanelen

Een zonne-installatie is een grote investering. Maar je bespaart niet alleen op je energiekosten, je kunt er ook aan verdienen. De energie die je teruglevert wordt verrekend met je verbruik. Dit heet salderen. Wat houdt dat in?

Wat is terugleveren?

Met zonnepanelen verbruik je niet altijd alle opgewekte energie direct. De door je zonnepanelen opgewekte stroom kan ook teruggeleverd worden aan het energienet.

Elke keer als je panelen meer stroom opwekken dan je op dat moment gebruikt, lever je de stroom die over is automatisch terug. Je bent op dat moment zelf energieleverancier. Die situatie noemen we ‘terugleveren’.

Stroom die je direct verbruikt, bijvoorbeeld als je de wasmachine aanzet terwijl de zon volop schijnt, gaat niet het net op en valt dus niet onder terugleveren.

Wat is salderen?

De energieleverancier is wettelijk verplicht de stroom die je teruglevert op jaarbasis te verrekenen met de stroom die je afneemt. Dit heet salderen.

In het eerste jaar dat je zonnepanelen hebt zal je maandbedrag dat je aan de leverancier betaalt te hoog zijn. Daarna ontvang je bij je jaarnota een teruggave. Het kan daarom handig zijn om direct na plaatsing van de zonnepanelen aan je energieleverancier te vragen of het maandbedrag meteen omlaag kan.

Zelfopgewekte energie meteen verbruiken

Stroom die je direct gebruikt, omdat bijvoorbeeld de wasmachine aanstaat terwijl de zon op je panelen schijnt, lever je niet terug. Financieel is deze stroom daarmee niet meer of minder aantrekkelijk dan je gesaldeerde stroom.

In beide gevallen is je voordeel gelijk aan de kilowattuurprijs, inclusief belastingen, die je betaalt over afgenomen stroom. Het maakt voor je energiekosten voorlopig dus niet uit of de zon schijnt of niet als je de wasmachine aanzet.

In de toekomst zullen er waarschijnlijk ‘smart grid’-systemen komen die zulk gedrag wel belonen of zelfs automatisch regelen. Het elektriciteitsnet wordt namelijk minder belast als productie en consumptie van stroom zoveel mogelijk op dezelfde plaats en tijd plaatsvinden.

Redelijke terugleververgoeding

Als je op jaarbasis meer elektriciteit teruglevert dan je afneemt van het net, kan het overschot niet gesaldeerd worden. Je teruggeleverde stroom wordt verrekend tot je verbruik op nul uitkomt, maar je houdt dan als het ware nog teruggeleverde stroom over.

Je energieleverancier betaalt een ‘redelijke terugleververgoeding’ voor dit overschot. Hij mag zelf bepalen hoe hoog deze vergoeding is. Wel ziet de Autoriteit Consument en Markt erop toe dat de vergoeding inderdaad redelijk is.

Houd er rekening mee dat 7 cent per kWh al redelijk kan zijn. Het is daarom uit financieel oogpunt niet aan te raden meer zonnepanelen te installeren dan je nodig hebt om je eigen jaarlijkse stroomverbruik mee op te wekken.

Blijft de salderingsregeling bestaan?

Deze regeling blijft zeker nog tot 2020 ongewijzigd. Dit heeft minister Kamp expliciet toegezegd. Na 2020 kan dezeĀ mogelijk versoberd worden.

Daarbij hoort in ieder geval een overgangsregeling voor mensen die al zonnepanelen hebben. En het uitgangspunt blijft dat zonnepanelen financieel rendabel blijven.